Gjutning och Gruvdrift – En förhistorisk överblick

 

”Under det senare skedet av neolitikum började människan experimentera och arbeta med ett nytt råmaterial – metall. I likhet med alla andra råmaterial som människan lärt sig manipulera utvecklades metallhantverket från att vara ett supplement till föregående material till att delvis ersätta detta i de avseenden det ansågs fördelaktigt.

 

Precis som glas, flinta, plast och textil kan metall – både som råämne och färdig slutprodukt – utgöra såväl prestige eller rikedoms indikator, som rigida bruksvaror av funktionell karaktär. Detta gällde i förhistorien och gäller än idag.  

 

I föredraget Gjutning och Gruvdrift ges en förhistorisk överblick av två av metallurgins kanske mest centrala moment; förmågan att lokalisera och utvinna råmaterial samt konsten att gjuta. Både begreppen är att betrakta som samlingsbegrepp innehållande en hel rad olika tekniker, arbetsmoment samt bakomliggande kunskaper. Därför har dess två begrepp valts att belysa den mänskliga relationen till metall som råvara under förhistorisk tid.

 

Exempel kommer främst ges från Skandinavien och Norra Europa med en liten utvikning mot Brittiska öarna. Nyckelartefaktgrupper kommer att användas till att belysa skilda gjuttekniker och deras implikationer på såväl färdiga föremål som bakomliggande idéer och arbete.

 

Gruvdriften är viktig då den visar på den initiala mänskliga kontakten med råmaterialet och dess ursprung. Organisationen bakom gruvdriften samt bredden och volymen av den nödvändiga arbetsinsatsen kan likaså på ett givande vis koppla metallurgin till det dåtida samhället i stort.

 

Gjutningstekniker o sin sida belyser förmågan att förvandla råämne till slutprodukt. Här finns otaliga såväl estetiska som funktionella aspekter att utforska. I föredraget kommer fokus att ligga på vilka olika gjuttekniker som anammats i förhistorisk tid och vad som särskiljer dem tekniskt såväl som resultatmässigt.” 

 

Föredraget kan ges på svenska eller engelska.  Tid: 1.5 – 2 timmar

 

Info och bokning: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

FABER ARKEOLOGI –Fil. Mag. Andreas Svensson Tel: 0738926874 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joomla templates by a4joomla