Med det förflutna som arbetsplats - Arkeologiskt arbete och skapandet av föreställningar om det förflutna

 

Detta föredrag ges den 4:e november 2013. Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Göteborgs Universitet. Tid: 18.00

Föredragstillfället anordnas av Fornminnesföreningen i Göteborg. Läs mer om deras verksamhet här. 

 

 ”Vad innebär det egentligen att arbeta med det förflutna? Yrkesrollen Arkeolog är och har alltid varit laddad med värderingar, förväntningar och fördomar. Dessa föreställningar påverkar yrkesutövarna själva lika mycket som de som tar del av deras produktion och förmedling. Kanske är det rent av så att det faller på arkeologens ansvar att leva upp till dess föreställningar av yrkesrollen. Eller till de föreställningarna av det förflutna som redan finns inplanterade hos de som intresserar sig för det arkeologiska arbetet. Det förflutna utgör såväl arbetsmaterial som tankemässiga spelrum för arkeologen och på så vis förhåller denna sig mycket intensivt till begreppet. Men vad skiljer egentligen arkeologens synsätt gentemot lekmannens?

 

I föredraget Med det förflutna som arbetsplats ges en inblick i arkeologiskt arbete och dess innebörder i dagens samhällsklimat. Med utgångspunkt i aktuell uppdragsarkeologisk verksamhet ges en granskande överblick av skapandet av föreställningar om det förflutna. Föreställningar om den arkeologiska yrkesrollen tas upp i ljuset och jämförs med rådande strömningar gällande kulturmiljövård, kulturarv och det förflutnas roll i dagens samhälle.

 

Det konkreta användandet av det material som kulturmiljövården skapar blir ett centralt tema .Vi tittar närmare på hur det arkeologiska arbetet har förändrats i samspel med samhället i stort . Fokus ligger här på senare delen av 1900-talet och fram till idag. Såväl positiva som negativa aspekter av historiebruk utmejslas och dess konsekvenser diskuteras kritiskt.

 

Avslutningsvis ges utrymme att diskutera och ställa frågor kring arkeologiskt arbete och dess användningar, samhällsnytta och historiskt kunskapsbyggande. Tillsammans utvärderar vi också vad samhället förväntar sig av det arkeologiska arbetet samt – i förlängning – vad arkeologen förväntar sig av den intresserade allmänheten.”

 

Föredraget kan ges på svenska eller engelska.Tid: ca 1 timme med efterföljande diskussion

 

Info och bokning: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

FABER ARKEOLOGI –Fil. Mag. Andreas Svensson Tel: 0738926874 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joomla templates by a4joomla