Metallhantering vid Strömmens stränder i Vikingatid och Medeltid

 

”Under de extensiva arkeologiska undersökningarna i Motala har betydande lämningar av olika slags metallhantering framkommit de senaste åren. Metallhantverket invid Motala ströms båda stränder innefattar alltifrån järnframställning i form av blästbruk till komplext flermetallsmide och småföremålsgjuteri.

 

Metallhantering på platsen etablerades under yngre järnålder och har en lång kontinuitet in i högmedeltid. Det blästbruk som bedrivits under de första århundradena har varit småskaligt och knutet till en eller högst ett fåtal gårdsenheter. Inom blästbruket tillverkades såväl mjukt järn som stål, vilket tyder på materialkännedom och tillbörlig kompetens hos blästsmederna att tillgodose varierande behov. Blästbruket var lokaliserat till Motala ströms norra strand och mycket tyder på att det har rört sig om återkommande mindre kampanjer i kronologisk sekvens – generation efter generation av blästsmeder och blästjärnsframställning.

 

Under vikingatiden syns spår av småföremålsgjuteri på strömmens båda stränder. Fynden är få och spridda över de stora undersökningsytorna men de väcker genom sin exklusivitet många frågor rörande metallhantverket inom fornlämningsmiljön kring Motala ström.

 

Flermetallsmidet – begagnandet av flera metaller inom föremålssmidet – vid strömmen har sannolikt också sin början inom det vikingatida gjuterihantverket. Bland de mindre föremål som tillvaratagits ses en kontinuitet från vikingatid och in i högmedeltid och daterade anläggningar kopplade till flermetallsmidet styrker pekar även de på att hantverket företogs fram tills åtminstone mitten av 1200-talet.

Metallhantverksmiljön kring Motala ström speglar på ett högst tydligt vis ortens betydelse som centralort under yngre järnålder och in i Medeltiden. I synnerhet det specialiserade flermetallsmidet har krävt betydande investeringar av såväl kompetens som kapital – något som starkt bidragit till att flermetallsmidet tidigare endast kopplats samman med de Medeltida städerna. I förlängningen visar det exklusiva metallhantverket i Motala därmed även på hur vitala dåtidens icke urbana miljöer kunde te sig.”   

 

Föredraget ges på svenska. Tid: ca 1 timme.

 

Info och bokning: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

FABER ARKEOLOGI –Fil. Mag. Andreas Svensson Tel: 0738926874 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joomla templates by a4joomla