Exklusivt metallhantverk på landsbygden

 

Projektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” kommer att presenteras på:

 

Arkæologisk seminar om

Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab

Torsdagen den 6:e Mars 2014 kl. 09.15-16.00 på Hvolris

Ladda ner inbjudan och abstracts

 

Läs mer på Hantverkets arkeologi

 

Med stöd av Berit Wallenbergs stiftelse startar Faber Arkeologi under 2013 forskningsprojektet:

 

 

Exklusivt metallhantverk på landsbygden 

En förstudie i form av inventering och sammanställning av flermetallsmide och småföremålsgjuteri utanför de urbana kontexterna.

 

 

Flermetallsmide, dvs. bruket av ickejärnmetaller inom föremålssmidet får som hantverk betraktat ses som en exklusiv företeelse, vilken framträder inom de ekonomiska elitskikten från järnålder och fram till modern tid. I linje med denna koppling söks oftast fyndplatserna för flermetallsmidet i de tidiga urbana miljöer vilka fick en alltmer framträdande roll i dåtidens samhällsuppbyggnad och ekonomiska struktur.

  

Senare års uppdragsarkeologiska undersökningar har dock kunnat påvisa tydliga lämningar efter intrikat metallhantverk i form av flermetallsmide även utanför de urbana miljöerna. Dessa resultat har dock inte sammanställts och än mindre syntetiserats ännu, vilket föranleder detta projekt.

 

Förstudien ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden ” har följande målsättningar:

 

  •  Sammanställa och överskådliggöra lämningarna efter flermetallsmide och   småföremålsgjuter i södra Sverige.
  •  Skapa underlag för kommande syntesarbeten av senare års uppdragsarkeologiska data rörande dessa hantverk.
  • Utreda flermetallsmidets förekomst utanför de urbana kotexterna.

 

Studien koncentreras kring aktuellt uppdragsarkeologiskt material. Fokus kommer att ligga på identifierade hantverksplatser i icke urbana miljöer, men även lämningar av mindre art såsom indikationer på metallhantverk med inslag av flermetallarbete inom gårdsenheter kommer att kunna ingå i sammanställningarna.

 

Till sammanställningarna kommer mindre diskursiva avsnitt fogas i syfte att fördjupa förståelsen för flermetallsmidet som hantverk och belysa utmärkande problemområden för vidare syntesarbeten. Dessa avsnitt kommer att drivas av övergripande frågeställningar rörande flermetallsmidets kronologiska utveckling, ekonomiska och praktiska organisation, samt dess betydelse som multihantverk inom smidestraditionen.

 

 

Läs mer om ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” Faber Arkeologis blogg Hantverkets arkeologi

 

 

 

 

FABER ARKEOLOGI –Fil. Mag. Andreas Svensson Tel: 0738926874 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joomla templates by a4joomla