Från Malm till Svärd - Järnframställningsförsök enligt blästermetod

 

Sedan 2017 drivs projektet Från Malm till Svärd av Tord Bergelin/Thors Forge och Andreas Svensson/Faber Arkeologi. Projektet syftar till att bygga upp en långsiktig verksamhet kring historiskt och förhistoriskt metallhantverk genom försöksverksamhet, praktiskt hantverkande och arkeologisk metodik. Fokus för vår verksamhet ligger än så länge på järnhanteringens processer – Från Malm till Svärd. På sikt är dock målsättningen att öppna upp för en bred försöksverksamhet kring metallhantverk och dess närliggande praktiker.

Projektet kombinerar praktiska erfarenhetsbaserade försök med arkeologiskt studium av metallhanteringens avfallsmaterial och produkter.

 Under 2017 genomfördes två försök till järnframställning i en blästerugn byggd av natursten och lerklining. Målsättningen med dessa försök var först och främst att bygga upp vår egen kunskap kring järnframställningens processer. I första hand fokuserades därför dessa försök p att få reduktionsprocessen i blästerugnen att fungera och stor vikt lades vid att utvärdera våra initiala försök så mycket som möjligt.

  

Det första försöket resulterade i vad vi okulärt bedömer var stål. Resultatet berodde sannolikt på att vi under blåsningen körde med för hög temperatur i ugnen.

 

Vid vårt andra försök fokuserade vi på att korta ner tidsåtgången för försöket och helt enkelt effektivisera blåsningen. Detta visade sig snabbt vara ödesdigert. Mycket gick fel under detta försök och det mesta berodde på otillräckliga förberedelser och ett alltför pressat tidsschema. Försöket resulterade dessvärre inte heller i någon användbar metallprodukt

 

Så här långt har ett försök genomförts under 2018. Denna gång kördes en blåsning i en ugn helt byggd av lera. Små förändringar i strategi, praktik och råvaror gjordes baserat på erfarenheterna under de två föregående försöken. Resultatet av försöket blev järn/stål.  

 Följ försöken och projektet Från Malm till Svärd på:

http://hantverk.faberarkeologi.se/

https://www.facebook.com/FaberArkeologi/?fref=ts

https://www.instagram.com/faber_arkeologi/

https://www.instagram.com/tordsmedbergelin/

https://www.facebook.com/Thorsforge/

Joomla templates by a4joomla