Järnframställning och metallhantverk vid Motala Ström

 

 

Alltsedan de första förundersökningarna genomfördes vid Motala ström 1999 har en betydande mängd arkeologiskt material med anknytning till metallhantverk och järnhantering samlats in under ett flertal fältsäsonger. Till största delen består materialet av avfall från smidesverksamhet i form av slagg och verksamhetsanläggningar, men undersökningarna har även påvisat spår av såväl framställning av blästjärn som gjuterihantverk.

 

Lokalen på Verkstadsvägen vid Motala Ströms norra strand uppvisar huvudmängden av järnframställningen. Denna verksamhet dateras till folkvandringstid/vendeltid (350-650 e. kr.). Troligtvis har även ett visst mått av primärsmide – d.v.s. den initiala smidesprocessen där de slaggrika lupparna från blästerugnarna renas till smidbart järn – utförts parallellt med framställningen.

 

Materialet får anses ha stor potential att belysa såväl omfattning som organisation av blästjärnsframställningen i området under järnåldern och det är kring dessa frågeställningar som det fortsatta arbetet med materialet framöver kommer formas.

 

Flermetallsmide har i nuläget kunnat påvisas på såväl strömmens norra som södra sida. Avfallsmaterialet från denna verksamhet består främst i stora volymer sekundärsmidesslagg som i många fall bär spår av hantering av CU-legering. Detta indikerar ett föremålssmide där dessa legeringar använts till utsmyckning av exempelvis vapen och smycken. Detta smideshantverk dateras till 1300-talets senare del.

 

Gjuteriverksamhet har genom ett antal fynd kunnat beläggas i såväl de Medeltida som järnåldersdaterade kontexterna. De Medeltida spåren av gjuteri utgörs främst av mindre dräktdetaljer såsom ströningar, spännen och beslag. I avfallsmaterialet från gjuteriverksamheten ingår även fragment av gjutformar och annan teknisk keramik som använts inom såväl flermetallsmidet som gjuterihantverket.

Projektet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV Öst och FABER ARKEOLOGI.

 

Följ det fortsatta fältarbetet i Motala via Facebook.

 

Se vidare på Motalaprojektets blogg.

 

 

 FABER ARKEOLOGI –Fil. Mag. Andreas Svensson Tel: 0738926874 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Joomla templates by a4joomla